07.02.2106

Sanacija brežin Sestre Logar na cesti R2-428/152 Sestre Logar - Pavličevo sedlo

Novembra smo zaključili s sanacijo brežin Sestre Logar.

29.11.2017

Sanacija brežin ob železniški progi Grosuplje - Kočevje od km 23+100 do 23+900

V začetku novembra smo končali s sanacijo brežin na dveh lokacijah ob železniški progi Grosuplje - Kočevje.

03.11.2017

Izgradnja stopnišča med avtobusno in železniško postajo v Mariboru

V mesecu oktobru 2017 smo končali z deli na izgradnji stopnišča med avtobusno in železniško postajo v Mariboru.

06.10.2017

Izdelava kolesarske steze ob objektu TEB v Brestanici

V mesecu septembru smo zaključili z izvedbo kolesarske steze ob objektu TEB.

19.09.2017

Sanacija usadov na cesti R3-653/1364 Trava – Podplanina je zaključena

V mesecu avgustu smo končali z deli na objektu "Sanacija usadov na cesti Trava - Podplanina".

12.09.2017

Zaključili smo z deli na priključni brežini pri viaduktu Boršt 1

Gradnja priključne brežine pri viaduktu Boršt 1 od P75 do P79 na odseku HC Razdrto Vipava; Rebernice se je zaključila me…

01.08.2017

Sanacija nasipa v km 60+720/770 na odseku regionalne železniške proge št. 32 Stranje - Grobelno

Odsek železniške proge št. 32 Stranje – Grobelno leži v km od 60+772 do 60+770 v nasipu na katerem prihaja do posedanja…

13.07.2017

Podpisali smo pogodbo za izvedbo rekonstrukcije nadvoza čez železniško progo v Sevnici

Dne 07.07.2017 smo podpisali pogodbo za rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na cesti R2-424, odsek 1166 Boštanj-…

12.07.2017

Postavili smo 125 cestninskih postalov za potrebe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji.

Postavitev cestninskih portalov bo pomembno vplivala na kakovost in pretočnost prometa na slovenskih cestah.

1 2 3 4 5 6