01.08.2017

Sanacija nasipa v km 60+720/770 na odseku regionalne železniške proge št. 32 Stranje - Grobelno

Odsek železniške proge št. 32 Stranje – Grobelno leži v km od 60+772 do 60+770 v nasipu na katerem prihaja do posedanja oziroma plazenja.

Odsek železniške proge št. 32 Stranje – Grobelno leži v km od 60+772 do 60+770 v nasipu na katerem prihaja do posedanja oziroma plazenja. V sklopu izvedbe »Sanacije železniškega nasipa  v km 60+720/770 na odseku regionalne železniške proge št. 32 Stranje – Grobelno« izvajamo naslednja gradbena dela:

-          Zavarovanje SVTK vodov

-          Vgradnja jeklenih tirnic

-          Izvedba zemeljskih del

-          Izvedba vzdolžne drenaže

-          Izvedba kamnitega drenažnega rebra

-          Izvedba kamnitega nasipa

-          Izvedba kamnite obloge v betonu

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •