19.09.2017

Sanacija usadov na cesti R3-653/1364 Trava – Podplanina je zaključena

V mesecu avgustu smo končali z deli na objektu "Sanacija usadov na cesti Trava - Podplanina".

Obstoječa regionalna cesta R3-653/1364 poteka v smeri iz Trave proti meddržavnem mejnem prehodu Podplanina z Republiko Hrvaško. Na pododsekih od km 18,250 do km 18,370 (odsek 1) in od km 18,530 do km 18,710 (odsek 2) je v jeseni 2011 prišlo do udora ceste in splazitve pobočja pod cesto zaradi posledic obilnih padavin. 

Na območju odseka 1 smo izvedli 2 kamnita težnostna zidova. 

Na območju odseka 2 smo izvedli sidrano AB pilotno steno dolžine 44,40 m iz 17 pilotov premera 100 cm na rastru 2,5 m. 

Z deli smo v mesecu avgustu 2017 zaključili. 

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •