29.11.2017

Sanacija brežin ob železniški progi Grosuplje - Kočevje od km 23+100 do 23+900

V začetku novembra smo končali s sanacijo brežin na dveh lokacijah ob železniški progi Grosuplje - Kočevje.

Na odseku proge od km 23+100 do km 23+400 smo sanirali labilno brežino v dolžini 300 m s sidranimi mrežami iz palvis pletiva. 

Na odseku proge od km 23+700 do km 23+900 smo labilno brežino sanirali z izvedbo 50 m dolge in do 4,5 m visoke kamnite zložbe z ustreznim odvodnjavanjem. 

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •