sidra
sidra
handle handle

07.12.2017

Sanacija brežin Sestre Logar na cesti R2-428/152 Sestre Logar - Pavličevo sedlo

Novembra smo zaključili s sanacijo brežin Sestre Logar.

V okviru sanacije brežin se je izvedla odstranitev labilnih skal na pobočju (melišču), namestitev podajno lovilne ograje s sposobnostjo zaustavitve skal s kinetično energijo 1000 kJ ter 3000 kJ. Izvedla se je tudi vgradnja lovilne palisade ter vgradnja pocinkanih mrež. 

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •