26.11.2018

Sanacija plazu Janče nad regionalno cesto Zadvor - Šmartno pri Litiji

Septembra 2018 smo pričeli z deli na objektu "Sanacija plazu Janče". Predmet izvedbe je bila sanacija ceste in usada na lokalni cesti.

V sklopu sanacije smo uredili odvodnjo in obnovili poškodovan odsek ceste z izgradnjo armirano betonskega "L" zidu, temeljenega na AB pilotih premera 40 cm, ter zaščitili brežino na vkopni strani s pocinkanim pletivom.

Z deli smo zaključili oktobra 2018.

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •