17.03.2021

Sanacija jeklenega mostu čez Krko v Brežicah

Konec leta 2020 smo pričeli s sanacijo jeklenega mostu čez reko Krko v Brežicah in s sanacijo pripadajoče inundacije. Dela bodo predvidoma končana konec junija 2021.

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •