22.05.2024

Obnova severnega mostu na otok Kostanjevica na Krki

Za naše podjetje je to že četrti podoben projekt obnove lesenega mostu v zadnjih 4 letih.

Za nami je še en uspešno zaključen projekt Obnova severnega mostu na otok Kostanjevica na Krki. Med izvedbo severnega mostu je bilo porabljenih približno 121 kubičnih metrov hrastovega in 15 kubičnih metrov smrekovega lesa. Piloti, ki so narejeni in zabiti v kombinaciji z betonom, omogočajo lažjo menjavo lesenih delov v primeru poškodb ali dotrajanosti.

Del starega mostu se je ohranil in bo na voljo za ogled v muzeju.

Glavne karakteristike severnega mostu:

Dolžina mostu: 48,49 m

Višina mostu (nad povprečno gladino reke Krke): 4 m

Višina prekladne konstrukcije: 5 m

Površina prekladne konstrukcije: 247 m3

Število pilotov: 63

Število polj: 10

Leseni hrastovi piloti dimenzije 28x28 cm

Novi most je bil 17. maja 2024 odprt za promet.

Za naše podjetje je to že četrti podoben projekt obnove lesenega mostu v zadnjih 4 letih. V letu 2022 smo obnovili tudi leseni most na južni strani otoka.

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •