RAFAEL

RAFAEL je specializirani strokovnjak za izvajanje gradbenih storitev na področju:

  • sanacije plazov
  • železniških in cestnih gradenj
  • hidrogradenj
  • proizvodnje in namestitve geotehničnih sider
  • izgradnje protihrupnih ograj na avtocestah in železnicah.

Dobre odnose z deležniki, že od leta 1992, gradimo na celovitem pristopu k vsakemu posameznemu projektu ter z zagotavljanjem inovativnih rešitev, storitev in uporabo najkakovostnejših materialov.

Leta 2010 smo na področju geotehnike postali certificirani proizvajalec geotehničnih sider v Sloveniji brez tujega licenčnega podjetja, našo odličnost pa zagotavljajo tudi drugi pridobljeni certifikati: ISO 9001, ZAG, VBT.

Spomladi leta 2014 smo pričeli z lastno proizvodnjo protihrupnih transparentnih elementov. Dimenzije elementa so 3960x1000mm. Meritve zvočne izolirnosti panelov ter preiskave s poročilom o ustreznosti protihrupnega transparentnega elementa so opravljene v pooblaščenem laboratoriju ZAG Ljubljana. Protihrupni transparentni element R 4,0x1,0m oziroma element R4,0x1,0m W3 sta v sklopu protihrupnih ograj namenjena za zaščito od hrupa cestnega ali železniškega prometa, industrijskih obratov in klimatskih ter hladilnih naprav.

Protihrupni transparentni element R 4,0x1,0m je namenjen za vgradnjo v protihrupne ograje v 1. In 2. coni vetra. Protihrupni transparentni element R 4,0x1,0m W3, z ojačano nosilno konstrukcijo, pa v coni vetra 3.

Svoje izkušnje in poslovanje nenehno nadgrajujemo in izpopolnjujemo z novimi znanji, inovativnimi rešitvami ter tehnološko napredno opremo, kar nam zagotavlja tudi uspešen vstop na tuje trge.

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •