Sidranje

Uporaba sider je namenjena varovanju nestabilnih pobočij ali podobnih konstrukcij v kamninah in zemljinah, saj so sidra Rafael eden glavnih nosilnih gradbenih elementov, ki trajno prenašajo natezno silo s sidrane gradbene konstrukcije v tla.

S postopkom sidranja dosegamo stabilizacijo (oziroma izboljšanje deformacijskega stanja) pobočja ali drugih konstrukcij, brez večjih pomikov sidranega objekta. Natančna in kakovostna namestitev je velika prednost pri varovanju:

 • gradbenih jam
 • vkopov z upornimi zidovi
 • izkopov pri gradnji tunelov
 • sidranja upornikov premostitvenih objektov
 • sanacije plazov, usadov in brežin
 • hidrogradenj
 • železniških gradenj
 • drugih storitev

Trajno prednapeto geotehnično sidro TPGS Rafael 10 - promocijski
katalog - slovensko-angleški

Trajno prednapeto geotehnično sidro TPGS Rafael 10 - promocijski
katalog - hrvaško-angleški

Pridobljeni certifikati

 • ISO 9001
 • ZAG
 •