sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
handle handle
Program gradbenih del za hidrogradnje, s katerimi omogočamo obvladovanje vodne energije in njeno varno uporabo, obsega dela na vodotokih in HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško in HE Brežice.

Opravljena dela v zadnjih letih so:

 • zemeljska dela pri zavarovanju Radeč (HE Vrhovo)
 • zemeljska dela pri zavarovanju Radeč
 • odvodnjavanje HE Vrhovo
 • odvodnjavanje kamniška proga
 • HE Boštanj
 • Čiščenje vodnega rova HE Moste
 • zemeljska dela pri izgradnji vodnega rova Drtijščica 
 • zemeljska dela in zaščita brežine HE Boštanj
 • zemeljska dela in zaščita brežine HE Blanca
 • izgradnja ribje steze na HE Blanca
 • zemeljska dela in zaščita brežine HE Krško
 • prestavitev kamnitih mostov
 • izgradnja Praprotniškega mostu
 • pilotna Stena HE Blanca
 • izgradnja ribje steze HE Krško (2012)
 • gradbena dela –MFE Vrhovo 2 (2010)
 • sanacija mostu Brestanica (2013)
 • HE KRŠKO (varovanje brežin, izdelava temeljev zložbe…) (2012)
 • izgradnja vzdrževalne poti ob bazenu HE Vrhovo pri VPD Radeče (2012)
 • HE BREŽICE LOT A2 - zemeljska dela

Pridobljeni certifikati

 • ISO 9001
 •