Z izgradnjo protihrupnih ograj preprečujemo onesnaževanje bivalnega okolja s hrupom in poskrbimo za kakovostnejše življenje ljudi ob cestah.
  • PHO Brezovica – Vrhnika (2014)
  • PHO Lokovica (2008)

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •