sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
sidra
handle handle
S sanacijo plazov sile narave umirimo in pripravimo za učinkovito uporabo.

Program sanacije plazov  in podpornih zidov obsega sanacije na naslednjih plazovih:

 • zemeljska dela pri sanaciji plazu Breg-Orehovo
 • zemeljska dela na plazu Smrečje, plazu Črna in Kozje
 • sanacija plazu Sostro-Besnica, Kočevska Reka-Borovec
 • sanacija plazu Celje-Rogaška v km 777
 • sanacija plazu na odseku Šmarje pri Jelšah-Grobelno v km 58+350/450
 • sanacija plazu na odseku proge Rimske Toplice-Laško v km 512+350/400
 • sanacija plazu na odseku proge Imeno-Stranje
 • gradnja nivojskega prehoda Dobovec v km 27+789 na odseku proge Sv.Rok ob Sotli-Rogatec
 • sodelovanje pri sanaciji nasipa Dolga gora-Poljčane v km 555+150/200
 • sodelovanje pri sanaciji podpornih zidov na odseku  proge Zidani most-Rimske Toplice
 • sanacija podpornega zidu v km 540 proge Zidani most-Ljubljana
 • sanacija zidu v km 552+5/8 proge Zidani most-Ljubljana
 • sanacija plazu na postaji Zagorje
 • gradbena dela obvozne ceste in prepusti za ukinitev teh nivojskih križanj na območju Kresnic
 • sanacija plazu in usadov na Smehovem klancu na cesti G2-107/1275
 • sanacija brežin na cesti R1-216/1175 Šmihel-Žužemberk
 • plaz na cesti R 314 Stahovica-Črnivec
 • plaz na cesti R 322/1132, odsek Begunje-Bistrica
 • plaz na cesti Lipnica-Krop-Rudno
 • plaz na cesti Solčava v km 1,95
 • plaz Fala na cesti Puščava-Ruše
 • plaz Kvače
 • plaz Bizeljko
 • plaz Loka pri zidanem mostu
 • zaščita brežin z težkimi mrežami grad Borl
 • sanacija plazu Trška Gorca
 • sanacija usada soteska na cesti R1-209/1089 Bled-Soteska v km 8,004 (2010)
 • sanacija brežine Vršič na cesti R1-206/1028 Vršič-Trenta v km 2,160 (2010)
 • sanacija plazu Žegar na cesti R2-423/1281 Črnolica-Lesično v km 7,960 in v km 10,590 (2011)
 • sanacija pobočja in obnova brežin Zavratec na cesti R3-672/1337 Impoljca-Zavratec v km 2,170 (2011)
 • sanacija brežine s kamnitim opornim zidom na cesti R3-921/4306 Kandrše-Vače-Spodnji Hotič od km 5,315 do km 5,390 (2010)
 • sanacija plazov Marof na cesti R3-610/1371 Pečnik Marof-Žiri v km 0,450(2010)
 • sanacija plazu Žegar (2012)
 • sanacija plazu na odseku AC A2, 0027 (Dobruška vas – Smednik) ter sanacija usada AC A2, 0625 (Novo mesto – Kronovo) (2013)
 • sanacija plazu Majland – Obrežje nad Zidanim mostom (2012)
 • sanacija brežine viadukta Rudnik (2013)
 • sanacija usada na občinski cesti Švent – Pihler – Polenek (2013)
 • sanacija podpornega zidu Otovec (2013)
 • sanacija usada Trnovec (2014)
 • sanacija plazu Petrnšek Karl (2013)
 • sanacija plazu pod apartmajskim naseljem Terme Topolšica (2013)
 • sanacija brežine Špitalič na cesti R2-414/1349 Kamnik – Ločica (2013)
 • sanacija plazov, usadov in obnova vozišča »Osredek« (2013)
 • sanacija plazu Veliko Širje (2013)
 • sanacija plazu na JP Zaboršt – Čeplje – Stari Grad (2013)
 • sanacija brežine »na Klemenčem« (2013)
 • sanacija in zaščita klifa pred erozijo izza objektov na Dantejevi ulici v Piranu (2013)
 • sanacija zidu Spodnja Idrija v km 0,700 (2013)
 • sanacija usadov Srednja vas od km 4,300 do km 4,600 (2012)
 • kamnita zložba nad opornim zidom TEŠ (2012)
 • sanacija usadov Paneče (2013)
 • sanacija plazu Obrežje (2015)
 • pilotna stena Pavlovci (2015)
 • sanacija plazu Ročinj (2015)

Pridobljeni certifikati

 • ISO 9001
 •