Vrste sider

Sidra Rafael se med seboj razlikujejo glede na način uporabe in namestitve:

  • Osnovna ali konstrukcijska sidra so del sidrane konstrukcije.
  • Preskusna ali testna sidra so namenjena preiskavi sider do rušitve. Opremljena so z dodatnim pramenom in služijo ugotavljanju zunanje nosilnosti na območju testnega sidra - del sidranega objekta, ki služi končnemu verificiranju projektne rešitve sidranja.
  • Kontrolna sidra omogočajo izvajanje dodatnih preskusov nosilnosti v katerem koli času.
  • Merilna sidra so opremljena z napravo za merjenje sidrnih sil (merilna celica oz. dinamometer). Spremljava sidrnih sil je mogoča v vsakem trenutku, tudi na daljavo (npr. iz pisarne).

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  • ZAG
  •