Z izgradnjo protihrupnih ograj preprečujemo onesnaževanje bivalnega okolja s hrupom in poskrbimo za kakovostnejše življenje ljudi ob železnici.
  • PHO Pragersko-Hodoš (2013)
  • Izvedba aktivne protihrupne ograje za glavno železniško progo Ormož-Ljutomer (2007)
  • PHO v Laškem (2010)

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •