Avtocestni program obsega zemeljska dela pri gradnji in rekonstrukciji avtocest.

V zadnjih letih smo opravljali naslednja dela za naše partnerje:

  • odvodnjavanje avtocesta  Celje-Dramlje kompletno
  • odvodnjavanje avtocesta Arja vas-Vransko
  • pripravljalna zemeljska dela za portal tunela Trojane
  • obnova vozišča na R2-423/1281 Črnolica-Lesično v km 1,527 (2010)
  • rekonstrukcija ceste proti izviru Hublja-faza II (2011)
  • obvoznica Krško (2011)
  • modernizacija ceste Zelena meja (Pungart –Črni potok) od km 0.000 do km 1,045 (2013)
  • rekonstrukcija mostu čez Pivko v Prestranku (2014)

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •