Smoter

Poslanstvo

Ustvarjamo varno sobivanje z naravo.

Smo gradbeni specialist na področju železniških, cestnih, vodnih, zemeljskih gradenj in protihrupnih ograj:

  • z našimi gradnjami železniški promet naredimo hitrejši in varnejši
  • s sanacijo plazov sile narave umirimo in prek vgradnje zemeljskih sider površine pripravimo za učinkovito uporabo
  • z vodnimi gradnjami omogočamo obvladovanje vodne energije in njeno varno uporabo
  • končnim objektom vdihnemo naravno podobo, ki se sklada z okoljem, v katerem se nahajajo
  • z izgradnjo protihrupnih ograj preprečujemo onesnaževanje bivalnega okolja s hrupom ter poskrbimo za kakovostnejše življenje ljudi v bližini avtocest in železnic.

Vizija

Podjetje Rafael je najbolj priznan slovenski specialist za železniško, cestno, hidrogradnjo in sanacijo plazov ter največji dobavitelj geotehničnih sider na področju JV Evrope.

Vrednote

Naše vrednote so natančnost, zanesljivost, inovativnost, zaupljivost in varnost.

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •