06.10.2017

Izdelava kolesarske steze ob objektu TEB v Brestanici

V mesecu septembru smo zaključili z izvedbo kolesarske steze ob objektu TEB.

Izvedena je navezava kolesarske poti na obstoječo večnamensko pot Alegro – Spar na eni strani in na Elektrarniško cesto na drugi, v skupni dolžini 460m. Od Elektrarniške ceste do javne poti Elektrarna – Avsenak – večnamenska pot je izvedena zamenjava asfalta in urejena prometna ureditev, označitev kolesarjev z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo v dolžini 400m.

Izvedena kolesarska steza povezuje obstoječe in predvidene odseke kolesarskih in peš povezav v sklenjeno in varno omrežje povezav podanih v OPN Občine Krško. 

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •