01.10.2018

Ureditev reke Meže v Prevaljah

V sklopu izvedbe protipoplavne zaščite mesta Prevalje izvajamo »Ureditev reke Meže v Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne  do vtoka  Leškega potoka v reko Mežo«.

Ureditev protipoplavne varnosti zajema izvedbo:

-          Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu  do iztoka hudournika Gutmanov potok 

-          Zavarovanje desne brežine z zidom in oblogo iz kamna v betonu od iztoka hudournika Gutmanov potok  do iztoka Leškega potoka 

-          Zavarovanje leve brežine reke Meže s kamnito zložbo v suho 

-          Izvedba  talnih pragov reki Meži

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •