03.12.2018

Sanacija železnega mostu preko Save v Brežicah

V Brežicah izvajamo sanacijo železnega mostu preko reke Save v Brežicah, ki je bil zgrajen leta 1907. 

Most sestoji iz dveh ločenih konstrukcij, dolžine po 57 m, ki slonita na masivnih krajnih opornikih in srednjem podporniku, situiranem v strugi reke Save. 

V sklopu sanacij mostu je potrebno sanirati vse vertikale, diagonale, spodnji pas glavnih nosilcev, prečnike, spodnje vetrne vezi, zgornje zavetrovanje ter zgornji pas, ležišča, dilatacije, vozišče. Konstrukcijo je potrebno protikorozijsko zaščititi. 

Z deli bomo predvidoma zaključili novembra 2019.

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •