31.07.2019

Sanacija brežine in poti Fiesa - Piran

V mesecu juliju smo izvedli sanacijo brežine in poti Fiesa – Piran. V sklopu projekta smo izvedli sanacijo brežine, sanacijo poti in sanacijo razgledne ploščadi. Čiščenje brežine smo izvajali ročno. Previsne dele vodilne plasti pa smo odstranjevali po postopku hladnega miniranja.

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •