17.09.2019

Izgradnja protihrupnih ograj v Hočah, Račah in na Nasipni ulici v Mariboru

V mesecu septembru 2019 končujemo z izgradnjo protihrupnih ograj.

V sklopu izgradnje PHO smo izvedli naslednje:

- 127 m protihrupnih ograj iz transparentnih panelov na nadvozu  na Nasipni ulici v Mariboru

- 610 m protihrupnih ograj iz dvostranskih lesocementnih panelov v Račah

- 360 m protihrupnih ograj iz dvostranskih lesocementnih panelov v Hočah

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •