16.02.2021

Projekt Digitalna transformacija podjetja Rafael d. o. o. prejel sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja Rafael d. o. o. Sevnica.

Cilji naložbe so:

-          izvedba digitalne preobrazbe v podjetju Rafael d. o. o. Sevnica v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,

-          povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 Sofinanciranje operacije: do 99.419,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •