12.09.2016

Preusmerili smo reko Savo

Dne 27.08.2016 smo izvedli preusmeritev reke Save na prelivna polja hidroelektrarne Brežice.

25.08.2016

HE Brežice v poletnih mesecih 2016

Na gradbišču HE Brežice so zemeljska dela v gradbeni jami v večini zaključena.

18.08.2016

Ureditev protipoplavne varnosti reke Pesnice - Izgradnja AK Pristava

RS Ministrstvo za okolje in prostor namerava na območju Močne AK Pristava urediti protipoplavno varnost reke Pesnice s p…

12.07.2016

Rekonstrukcija cestnega objekta čez železniško progo pri Mednem

Konec junija 2016 smo zaključili z gradbenimi deli na "Rekonstrukciji cestnega objekta čez železniško progo V Mednem na…

03.07.2016

HE Brežice v juniju 2016

V juniju 2016 smo intenzivno pričeli z zaključnimi zemeljskimi deli v gradbeni jami pred preusmeritvijo reke Save na pre…

08.06.2016

Izgradnja nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce – Podvoz Vič

Na objektu Izgradnja nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce – Podvoz Vič za naročnika MOL izvajamo…

03.06.2016

HE BREŽICE

Z zemeljskimi deli na HE Brežice smo pričeli marca 2014. Najprej je bil skopan obtočni preusmeritveni kanal, po katerem…

05.05.2016

Sanacija plazu Obrežje nad glavno železniško progo Zidani Most - Rimske Toplice

V času od marca do septembra 2015 smo izvedli sanacijo plazu Obrežje nad glavno železniško progo št. 30 Zidani Most – Ri…

05.02.2016

Sanacija plazu na regionalni železniški progi Maribor-Prevalje (FALA)

V mesecu avgustu 2014 je zemljina zdrsnila na regionalno železniško progo Maribor-Prevalje in jo delno zasula. Predviden…

1 2 3 4 5 6 7 8 9