12.07.2016

Rekonstrukcija cestnega objekta čez železniško progo pri Mednem

Konec junija 2016 smo zaključili z gradbenimi deli na "Rekonstrukciji cestnega objekta čez železniško progo V Mednem na…

03.07.2016

HE Brežice v juniju 2016

V juniju 2016 smo intenzivno pričeli z zaključnimi zemeljskimi deli v gradbeni jami pred preusmeritvijo reke Save na pre…

08.06.2016

Izgradnja nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce – Podvoz Vič

Na objektu Izgradnja nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce – Podvoz Vič za naročnika MOL izvajamo…

03.06.2016

HE BREŽICE

Z zemeljskimi deli na HE Brežice smo pričeli marca 2014. Najprej je bil skopan obtočni preusmeritveni kanal, po katerem…

05.05.2016

Sanacija plazu Obrežje nad glavno železniško progo Zidani Most - Rimske Toplice

V času od marca do septembra 2015 smo izvedli sanacijo plazu Obrežje nad glavno železniško progo št. 30 Zidani Most – Ri…

05.02.2016

Sanacija plazu na regionalni železniški progi Maribor-Prevalje (FALA)

V mesecu avgustu 2014 je zemljina zdrsnila na regionalno železniško progo Maribor-Prevalje in jo delno zasula. Predviden…

19.10.2015

Rekonstrukcija mostu čez Jernejev kanal v Sečoveljskih solinah

Dela na objektu Rekonstrukcija mostu čez Jernejev kanal v Sečoveljskih solinah so se začela proti koncu meseca julija 20…

01.10.2015

Pilotna stena Pavlovci

Dela na objektu pilotna stena v Pavlovcih so se začela izvajati v mesecu februarju 2015 in so se končala v avgustu isteg…

1 2 3 4 5 6 7 8 9