27.07.2012

Prehod za vodne organizme (PZVO) na HE-Krško

Z izvedbo projekta Prehod za vodne organizme (PZVO) na HE-Krško smo pričeli 22. 4. 2011. Dela so potekala dobro leto, z…

04.05.2012

Sanacija plazu Obrežje - Majland nad Zidanim Most

Projekt Sanacija plazu Obrežje - Majland nad Zidanim Mostom izvajamo sanacijska dela od septembra 2011. Predviden zaklju…

04.05.2012

Sanacija pobočja in obnova vozišča na cesti R3-672/1337 Impoljca - Zavratec v km 2+380

Izvedbo gradbenih del na objektu Sanacija pobočja in obnova vozišča na cesti R3-672/1337 Impoljca - Zavratec v km 2+380…

20.04.2012

Sanacija usada Soteska na cesti Bled-Soteska

V lanskem letu je bil uspešno opravljen komisijski pregled in prevzem objekta SANACIJA USADA SOTESKA NA CESTI BLED-SOTES…

09.04.2012

Sanacija brežine Vršič

Pri sanaciji brežine Vršič na cesti R1-206/1028 Vršič-Trenta smo nastopili kot glavni izvajalec del. Dela so se začela v…

24.02.2012

Gradbena dela pri izgradnji hladilnega stolpa in transformatorjev bloka 6 v TE Šoštanj

Pri izvedbi gradbenih del za ureditev platoja v območju hladilnega stolpa in transformatorjev bloka 6 v TE Šoštanj, sod…

13.04.2011

Pridobili smo STS-10/0066 in STS-10/0038

V podjetju Rafael, gradbena dejavnost d.o.o. smo pridobili STS-10/0066 (Slovensko Tehnično Soglasje) z veljavnostjo od 1…

13.04.2011

Novo: napenjanje geotehničnih sider

V podjetje Rafael, gradbena dejavnost d.o.o. smo na področju geotehnike razširili dejavnost na napenjanje geotehničnih s…

13.04.2011

Rafael d.o.o. na sejmu Gradnja in obnova

V tednu od 30.3.2011 do 02.04.2011 se je podjetje Rafael d.o.o. predstavilo na sejmu »Gradnja in obnova« v Sarajevu (Bos…

1 2 3 4 5 6 7 8 9