23.09.2013

Izgradnja garažne hiše Kozolec II

Trenutno sodelujemo pri projektu izgradnje garažne hiše v centru Ljubljane - Kozolec II.

25.07.2013

Sanacija in zaščita klifa pred erozijo izza objektov na Dantejevi ulici v Piranu

S 6. aprilom 2013 smo pričeli s pripravljalnimi deli za zaščito klifa na Dantejevi ulici v Piranu. Po izvedbi zemeljskih…

27.07.2012

Kamniti nadvoz LC Rečica-Poljščica

Trenutno izvajamo dela na objektu Kamniti nadvoz LC Rečica-Poljščica preko železniške proge Nova Gorica-Jesenice. Inves…

27.07.2012

Prehod za vodne organizme (PZVO) na HE-Krško

Z izvedbo projekta Prehod za vodne organizme (PZVO) na HE-Krško smo pričeli 22. 4. 2011. Dela so potekala dobro leto, z…

04.05.2012

Sanacija plazu Obrežje - Majland nad Zidanim Most

Projekt Sanacija plazu Obrežje - Majland nad Zidanim Mostom izvajamo sanacijska dela od septembra 2011. Predviden zaklju…

04.05.2012

Sanacija pobočja in obnova vozišča na cesti R3-672/1337 Impoljca - Zavratec v km 2+380

Izvedbo gradbenih del na objektu Sanacija pobočja in obnova vozišča na cesti R3-672/1337 Impoljca - Zavratec v km 2+380…

20.04.2012

Sanacija usada Soteska na cesti Bled-Soteska

V lanskem letu je bil uspešno opravljen komisijski pregled in prevzem objekta SANACIJA USADA SOTESKA NA CESTI BLED-SOTES…

09.04.2012

Sanacija brežine Vršič

Pri sanaciji brežine Vršič na cesti R1-206/1028 Vršič-Trenta smo nastopili kot glavni izvajalec del. Dela so se začela v…

24.02.2012

Gradbena dela pri izgradnji hladilnega stolpa in transformatorjev bloka 6 v TE Šoštanj

Pri izvedbi gradbenih del za ureditev platoja v območju hladilnega stolpa in transformatorjev bloka 6 v TE Šoštanj, sod…

1 2 3 4 5 6 7 8 9