24.04.2018

Izvennivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča v Šmarju pri Jelšah

V mesecu aprilu 2018 smo končali z deli na izgradnji nadhoda preko lokalne ceste in železniške proge v Šmarju pri Jelšah…

01.03.2018

Sanacija skalne brežine na odseku G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin od km 7.403 do km 7.808

Na regionalni cesti G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin izvajamo sanacijo skalne brežine nad cesto.

17.02.2018

Sanacija nadvoza čez železniško progo v Sevnici

Izvedenih je že večina del na objektu.

10.02.2018

Sanacija dveh usadov Zadvor na cesti R3-645/1189 Zadvor - Šmartno pri Litiji

Januarja 2018 smo pričeli z deli na objektu "Sanacija dveh usadov Zadvor".

07.12.2017

Sanacija brežin Sestre Logar na cesti R2-428/152 Sestre Logar - Pavličevo sedlo

Novembra smo zaključili s sanacijo brežin Sestre Logar.

29.11.2017

Sanacija brežin ob železniški progi Grosuplje - Kočevje od km 23+100 do 23+900

V začetku novembra smo končali s sanacijo brežin na dveh lokacijah ob železniški progi Grosuplje - Kočevje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9